Brandveiligheid ouderen: zorgelijke situatie

Brandveiligheid ouderen:

Zorgelijke situatie

Er is dringend actie nodig om de brandveiligheid van zelfstandig wonende ouderen en andere minder zelfredzame mensen te verbeteren. Dat wordt gesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid naar aanleiding van acht jaar onderzoek naar fatale woningbranden.

“Overheid, dienstverleners voor zorg, welzijn en veiligheid/brandveiligiheid en de industrie moeten de handen ineenslaan om te zorgen voor een brandveilige woonomgeving”, vindt IFV. “Jaarlijks komen gemiddeld veertien 65-plussers als gevolg van brand om het leven Afgezet tegen het totaal aantal dodelijke slachtoffers, als gevolg van brand, hebben ouderen een ruim tweeënhalf keer vaker het risico om bij brand te overlijden.”

Zorgwekkende trend

Tegen de achtergrond van de snelle vergrijzing van de samenleving en de veranderingen in het zorgstelsel, verwacht het IFV dat bij ongewijzigd beleid, het aantal dodelijke brandslachtoffers onder ouderen in 2030 sterk zal zijn toegenomen. Een van de oorzaken van deze zorgwekkende trend is de herinrichting van het zorgstelsel. Verzorgingshuizen worden op grote schaal gesloten en de indicatie om in aanmerking te komen voor 24-uurs verpleeghuiszorg is fors verhoogd. Het gevolg is dat steeds meer ouderen en chronisch zieken gedwongen zijn langer en zonder begeleiding zelfstandig te blijven wonen.

Speciale brandveiligheid regels

Voor gewone woningen en senioren wooncomplexen gelden geen speciale brandveiligheidsregels. Dit in tegenstelling tot gebouwen waar intramurale zorg wordt verleend. Een brandmeldinstallatie met directe doormelding naar een alarmcentrale, is niet verplicht, er is geen BHV-organisatie en de bouwregelgeving gaat bij de berekening van de vluchttijd en de projectie van vluchtroutes uit van zelfredzaamheid van de bewoners. Een aanname die niet overeenkomt met de praktijk, getuige de diverse grote branden in seniorencomplexen in de afgelopen jaren.

(Bron: www.brandveilig.com)

Een goed brandveiligheidsplan en de juiste uitwerking van een veiligheidsplan, vraagt om kennis van zaken en vakmanschap. Vodavi levert beide: van klein- tot grootschalig. Voor meer informatie: neem gerust contact met ons op.

Brandveiligheid ouderen zorgelijke situatie, Vodavi adviseert in brandveiligheid