Daling fatale woningbranden

Daling fatale woningbranden

Daling fatale woningbranden. Rook/branddetectie is van groot belang!

De afgelopen tien jaar kwamen in ons land 311 mensen om bij 287 woningbranden. Steeds meer ouderen en steeds meer beperkt of niet-zelfredzame personen zijn slachtoffer van een brand. Roken, waardoor een stoel, bank of matras vlamvat, is de belangrijkste oorzaak van brand. Sinds de invoering van de zelfdovende sigaret in 2011 is het aantal slachtoffers door roken niet afgenomen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de trendanalyse 10 jaar fatale woningbranden onderzocht. De brandweer heeft met het programma Brandveilig leven een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van het aantal fatale woningbranden. Nu is de overheid aan zet.

Lessen trekken

Uit de trendanalyse zijn een aantal lessen te trekken. Voor mensen die beperkt of niet-zelfredzaam zijn, zijn rookmelders alleen onvoldoende effectief. Deze mensen kunnen namelijk niet snel genoeg vluchten. Een mobiele sprinkler of een op de waterleiding aangesloten sprinkler is dan een goede aanvulling.

Roken is en blijft de belangrijkste oorzaak van brand. Daarom pleiten wij al langer voor het gebruik van minder brandbaar kunststofschuim in meubilair en matrassen. Tenslotte blijft het advies om binnendeuren te sluiten voor het slapen gaan onverminderd van kracht. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – wordt beperkt. Bewoners hebben hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten.

Brandveilig leven

Door middel van het programma Brandveilig leven heeft de brandweer zich de afgelopen jaren gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. De brandweer geeft voorlichting op scholen, legt bezoeken aan huis af en voert campagnes met partners zoals de Nederlandse Brandwonden Stichting. De meerwaarde van al deze initiatieven is zichtbaar: het aantal fatale woningbranden is in de afgelopen tien jaar licht gedaald.

Beleid

Maar er zijn grenzen aan wat we kunnen bereiken met Brandveilig leven en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. De overheid is nu aan zet. Ik signaleer dat beleid op de volgende drie punten niet toereikend is.

Vergrijzing: verminderd zelfredzame mensen woonachtig in seniorencomplexen kunnen, als zij uit hun appartement vluchten, vervolgens niet veilig het complex uitkomen. In tegenstelling tot verzorgingstehuizen gelden voor seniorencomplexen namelijk geen aanvullende brandveiligheidseisen.
Brandbaarheid van meubilair: het is nu niet mogelijk om in Nederland brandveilige meubels te kopen. De overheid moet producenten meer stimuleren dergelijke meubels te produceren.
Doden veroorzaakt door roken: de testmethodes van de zelfdovende sigaret moeten worden aangescherpt aangezien deze niet realistisch zijn.
Voorlichting en beïnvloeding van gedrag door middel van Brandveilig leven zijn effectief gebleken, maar het is tijd dat de wetgeving wordt aangescherpt. Wij denken graag mee!

Op de website van het IFV is het rapport 10 jaar fatale woningbranden onderzocht te downloaden. Ook is daar een infographic beschikbaar met daarin de belangrijkste cijfers ().

Bron van dit artikel kunt u vinden op de site Brandveilig, blog van René Hagen.