Maatregelen Vodavi omtrent het coronavirus

Maatregelen Vodavi omtrent het coronavirusUpdate Maatregelen Vodavi omtrent het coronavirus

Update 1 decenber 2020

Iedereen wordt geraakt door het COVID-19 coronavirus. Dit virus zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden en heeft veel effect op ons dagelijks leven en het bedrijfsleven. Het dagelijks leven wordt op dit moment vooral beïnvloed door de maatregelen die zijn genomen vanuit de overheid en het RIVM. Maatregelen die nodig zijn in het belang van ieders gezondheid en voorkomen van een nog grotere verspreiding van het COVID-19 virus, hebben ook invloed op het werk dat uitgevoerd wordt door Vodavi.

Richtlijnen

Vodavi respecteert de keuzes die gemaakt worden vanuit de overheid en volgt dan ook de richtlijnen, door de overheid en het RIVM aangegeven, op, zonder dat dit effecten heeft op onze essentiële bedrijfsprocessen. Dat betekent dat wij er alles aan zullen doen om tijdens onze werkzaamheden de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van onze relaties, medewerkers en hun naasten staan voorop! Vanuit dat oogpunt willen wij u op de hoogte brengen van de door ons genomen maatregelen:

  • alle richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM worden opgevolgd.
  • wij schudden geen handen, houden gepaste afstand, wassen veelvuldig onze handen en niezen/hoesten in de elleboog.
  • onze medewerkers dragen mondkapjes en handschoenen wanneer zij werkzaamheden op locatie uitvoeren.
  • bij de geringste griep/verkoudheidsklachten zullen wij de werkzaamheden verplaatsen naar een latere datum.
  • onze technici zullen geen woningen en/of panden betreden van bewoners/bedrijven van wie bekend is dat zij het corona-virus hebben of in quarantaine zijn wegens het coronavirus.
  • wanneer onze medewerkers twijfel hebben over de gezondheidstoestand van (één van) de aanwezigen in het pand (koorts, hoesten, kortademigheid), zullen zij het pand niet betreden dan wel direct verlaten.
  • wij gebruiken alleen ons eigen gereedschap.
  • de werkbonnen zullen niet meer ondertekend worden op de iPads van onze technici. Zij zullen uw naam vragen en deze zelf als ‘handtekening’ op de werkbonnen noteren.
  • informatieve afspraken en overleggen op kantoor en/of op locatie zullen zover als mogelijk telefonisch worden afgehandeld of waar mogelijk verplaatst worden.

Dienstverlening

Onze dienstverlening betreft veiligheid en bereikbaarheid en is dan ook onveranderd!

Uiteraard blijven wij op werkdagen van 8.00-17.00 uur voor alle relaties bereiken op het bekende telefoonnummer: 0182 353685. Bij opmerkingen, vragen of het maken van een afspraak, neemt u dan gerust contact met ons op.

Onze werkwijze en dienstverlening kan veranderen wanneer verdere maatregelen genomen worden door de overheid en het RIVM. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte, succes en wijsheid toe in deze periode van onzekerheid en zullen u, waar mogelijk, zoveel mogelijk de ondersteuning blijven bieden, zoals u deze van ons gewend bent.