In opdracht van het Schoonhovens College, Vlisterweg, heeft Vodavi een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd, een geluidsinstallatie gerealiseerd, de alarmbeveiliging uitgebreid en een lestijdsignalering geplaatst.

De uitdaging

Ontwerpen maken voor uitbreiding alarminstallatie, telefooncentrale, geluidinstallatie en lestijdensignalering.

Project omschrijving

Klant:Schoonhovens College
Locatie:Vlisterweg
Jaar:2015